Alueellinen edunvalvonta on tärkeää!

Uudenmaan taksit
Puheenjohtaja Pauli Marjakangas

Taksiliiton toimintasuunnitelmassa vuodelle 2022 todetaan, että kuntiin vaikuttaminen on ensisijaisesti paikallisten ja alueellisten yhdistysten vastuulla. Toki liittokin tukee paikallista toimintaa, mutta sen resurssit ovat rajalliset ja päätehtävänä valtakunnallinen edunvalvonta.

Uudenmaan Taksiyrittäjät ry:ssä olemme uuden edessä, joten toimintaamme on pitänyt päivittää tarpeita vastaavaksi. Tärkeimmiksi vaikuttamiskohteiksi tällä hetkellä olemme todenneet yhteiskunnan korvaamien VPL/SHL-taksimatkojen kilpailutukset, joita alueellamme valmistellaan useita. Niiden arvo on useita kymmeniä miljoonia, joten kyse ei ole ihan mitättömästä asiasta. Esimerkkeinä taksiyrittäjien kannalta tärkeistä hankkeista voisi nostaa esiin Keusoten ja Itä-Uudellamaalla jo ratkenneen kilpailutuksen. Lisäksi markkinaoikeuden päätöksellä uusittavaksi on määrätty Espoon Kulkukeskuksen kilpailutus, jonka ehtoja muutettiin kesken prosessin liian läpinäkyvästi yhtä toimijaa suosivaksi. Kulkukeskus-hankkeessa näkyi hyvin yhdistyksemme ansiokas edunvalvonta sekä yhteishengen ja tiedonkulun tärkeys, kun Karviaisten hyvinvointialue irtautui hankkeesta. 

Alueellisena yhdistyksenä roolimme onkin mahdollistava, niin taloudellisesti kuin ”leveämmillä hartioilla” puhumisen muodossa. Koemme paikallisten yhdistysten aktivoinnin erittäin tärkeänä, sillä yhdistykset tuovat, suorajäsenten ohella, kokonaisuuteen tärkeitä paikallisia kontakteja ja tiiviimpää päätöksenteon seuraamista. Paikalliset yhdistykset ja suorajäsenet voivat myös edistää järjestöömme liittymistä kertomalla vaikuttamistyön tärkeydestä. Yhdistyksissä voidaan löytää myös alueen yhdistysaktiivit sekä kannustaa ja tukea heitä, vaikkapa alueyhdistyksen hallitustyöskentelyyn. Alueellinen yhdistys onkin paljon vahvempi, jos se koetaan omaksi laajalla rintamalla. Puheenjohtajat, hallituksen jäsenet sekä mahdolliset toiminnanjohtajat pystyvät tällöin toimimaan laajalla mandaatilla muun muassa sidosryhmiä tavatessaan. Uudenmaan Taksiyrittäjissä olemme vaikuttamistyön merkeissä tavanneet virkamiehiä, poliitikkoja, kilpailutusasiantuntijoita ja vanhus- ja vammaisneuvoston sekä yrittäjäjärjestön edustajia. Tukea ja asiantuntemusta olemme työhömme saaneet niin Taksiliitolta kuin tilausvälitysyhtiöltä.

Nyt on aika jättää Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä -mentaliteetti taakse ja nostaa katse kohti tulevaisuutta. Tulossa ovat seuraavaksi aluevaalit 23.1.2022, joissa valitaan valtuustot 21 uudelle hyvinvointialueelle. Siinä on kaikilla vaikuttamisen paikka, sillä tämä valtuusto tulee päättämään monesta meitä koskevasta asiasta. Korjaussarjan slogania mukaillen: Palautetaan jäsenten luottamus edunvalvontaan! Liikevaihtoon suhteutettuna jäsenmaksu on kuitenkin marginaalinen satsaus alan tulevaisuuteen.

Taksiliiton valtakunnallinen edunvalvonta ansaitsee vielä lopuksi erityiskiitokset. Rajallisista resursseista ja laskevasta jäsenmäärästä huolimatta julkisuudessa on nähty vahvoja kannanottoja sekä onnistunutta vaikuttamistyötä. Toki haasteita riittää jatkossakin esimerkiksi vähäpäästöisten autojen kohtelun osalta, mutta edunvalvonnan tärkeys on kiistaton.

Pauli Marjakangas
Puheenjohtaja
Uudenmaan Taksiyrittäjät ry

Julkaistu Taksi! lehdessä 12/2021